EU vil ha felles lover mot rasisme

EU-Kommisjonen foreslo i går å utarbeide felles EU-lover for å få bukt med rasisme og fremmedfrykt.