- Sterkt kritikkverdig av UD

Reaksjonane på Stortinget er sterke på at Utanriksdepartementet let vere å reagere då ein i 1999 vart alarmert om helsefaren etter bruken av uranhaldige våpen i Kosovo.