Ser 12 milliarder år tilbake i tid

Astronomer har sett det de mener er de fjerneste objektene noen gang observert.