Hardere holdning mot Israels maktbruk

Etter hvert som konflikten i Midtøsten trappes opp og truer med å komme ut av kontroll, går EU bort fra sin tradisjonelt forsiktige holdning og samler seg om en hardere kritikk av Israels maktbruk.