Ikke tid til Hollywood

Arnold Schwarzenegger står fast på sine valgløfter, selv om ekspertene peker på at skatteøkning kan bli eneste vei ut av Californias budsjettkrise.