Tørkekatastrofe truer Kenya

Flere millioner kenyanere står i fare for å bli rammet av den alvorligste tørken i manns minne dersom det internasjonale samfunn ikke trår til med millioner av kroner i nødhjelp.