Ikke enighet om Kyoto i Göteborg

USA og EU er enige om at det er langt mer som "forener enn som skiller". Men det var ikke mulig å finne fram til enighet om Kyoto-avtalen.