Mistanke om munn- og klovsyke i Tyskland

Tyske myndigheter er i ferd med å undersøke grisebesetningen på en gård nord i landet etter mistanke om utbrudd av munn- og klovsyke.