- Kugalskap overført via slakterkniv

En undersøkelse i en engelsk landsby hvor fem personer døde av Creutzfeldt Jakobs sykdom, tyder på at den dødelige smitten ble overført via slakterkniver.