Tepper og teppebombing

Mens Afghanistan teppebombes, gir USA 250.000 tepper til landet. UNICEF er bedt om å distribuere dem.