EU stenger Norge ute fra terrorsamarbeid

EU sier nei til å la Norge delta i den nye europeiske arrestordren, som er et viktig virkemiddel for å bekjempe terrorisme og alvorlig kriminalitet.