Gerilja gir hæren skyld for drap på britisk turist

Den marxistiske ELN-geriljaen i Colombia innrømmer at de kidnappet en britisk ryggsekkturist, men beskylder hæren for å ha skutt ham søndag.