350 milliarder i krisehjelp

Amerikanske myndigheter bevilger 350 milliarder kroner til redningsarbeidet og kampen mot terrorisme.