FN vil mekle

FNs Høykommissær for flyktninger (UNHCR) foreslår et møte mellom norske, australske og indonesiske representanter i Genève for å finne en løsning for flyktningene om bord på "Tampa".