Balkan-syndrom ikke konstatert

Roma (NTB-AFP): Det er ikke fastslått noen sikker sammenheng mellom bruken av utarmet uran og seks italienske soldaters død av leukemi