Israel: tilbaketrekking om kort tid

Jerusalem: Israel vil om ti dager starte implementeringen av den nylig inngåtte avtalen med palestinerne, ifølge den israelske sjefsforhandleren Gilad Sher.