Kvinneidealet: fra slank til sterk og smal

Det skjer en maskulinisering av kvinnekroppen. Den faste, sterke og smale kroppen som er idealet nå, distanserer seg fra fødsler og matlaging, konkluderer en hovedfagsoppgave i sosiologi.