Russland inviterer India og Pakistan

Med en ny nedrustningsavtale vel i havn, vender den amerikanske og russiske presidenten oppmerksomheten mot den truende konflikten mellom India og Pakistan.