— Dette er en positiv utvikling. Det er første gang på lenge at palestinerne er forberedt på å komme og snakke direkte med oss uten betingelser, sier Dan Meridor til israelsk radio mandag.

Israels sjefforhandler Yitzhak Molcho og palestinernes Saeb Erekat skal tirsdag møtes til samtaler i Jordan. Også Midtøstenkvartetten deltar i samtalene.

Palestinerne har understreket at det foreløpig ikke dreier seg om en gjenopptakelse av fredssamtalene med Israel, men kun om forberedende samtaler.

— Formålet med møtet i Jordan er å drøfte muligheten for et gjennombrudd som kan føre til en gjenopptakelse av forhandlingene, sier Saeb Erekat.

Palestinernes krav har vært at all byggeaktivitet må stanse i israelske bosetninger på okkupert jord før samtalene kan gjenopptas.