Den sterkeste solstormen på over seks år er ventet å treffe Jordas magnetfelt tirsdag. Gass-skyen kan påvirke flyruter, strømnett og satellitter. I Norge er det ventet nordlys over hele landet.

Solpartiklene blir kastet ut i om lag 2000 kilometer per sekund, noe som er om lag fem ganger raskere enn hastigheten solpartikler vanligvis beveger seg i, ifølge Terry Onsager ved U.S. Space Weather Prediction Center.

— Som en rambukk

— Når den treffer oss, er det som en stor rambukk som tvinger seg inn i Jordens magnetfelt. Den energien får Jordens magnetfelt til å bølge, sier han.

Energien kan påvirke høyfrekvente radiosignaler som flyselskaper bruker for å navigere i nærheten av Nordpolen under flyvinger mellom Nord-Amerika, Europa og Asia. Ifølge Onsager vil derfor noen av flyrutene muligens måtte endres.

Kraftig nordlys

Det kan også påvirke strømnett og satellitter, og mannskapet på Den internasjonale romstasjonen (ISS) vil kanskje bli bedt om å beskytte seg selv i spesielle deler av romstasjonen for å unngå høye strålingsdoser fra sola.

I Norge er solstormen ventet å gi kraftig nordlys tirsdag ettermiddag.

Bildet er tatt av Solar Dynamics Observatory og viser solstormutbruddet som er på vei mot jorden. Det er det sterkeste på seks år. Utbruddet skjedde for to dager siden.
NASA/SCANPIX