Organisasjonen for økonomisk samarbeid og utvikling (OECD) har sett nærmere på den økonomiske utviklingen i 25 land over en periode på nesten 200 år i en rapport som ble offentliggjort tidligere denne uken.

De økonomiske forskjellene minsket kraftig rundt midten av 1900-tallet, delvis som følge av kommunisten i Øst-Europa. Men etter at den økonomiske globaliseringen skjøt fart tidlig på 1980-tallet, har ulikhetene økt kraftig.

— Den enorme økningen i inntektsforskjellene globalt er et av de viktigste - og mest bekymringsfulle - trekkene ved utviklingen i verdensøkonomien de siste 200 årene, heter det i rapporten.