53,13 prosent hadde stemt nei til løsrivelse fra Storbritannia da resultatene fra de elleve første valgdistriktene forelå.

I alt var det avgitt 608.000 stemmer i de elleve distriktene, noe som tilsvarer rundt 14 prosent av alle registrerte velgere. Valgdeltakelsen i de elleve distriktene var på drøyt 86 prosent.

Bare i Dundee City og West Dunbartonshire er det flertall for skotsk uavhengighet, med henholdsvis 57,35 og 53,96 prosent.

Klarest nei-flertall er det på Orknøyene og Shetland der henholdsvis 67,2 og 63,7 prosent stemte mot løsrivelse fra Storbritannia.

En meningsmåling fra YouGov fra valgdagen tyder på flertall for å bli i den britiske unionen. Der sier 54 prosent nei til løsrivelse og 46 prosent ja.

— Jeg kan ikke se for meg at nei taper dette nå, sier YouGov-sjef Peter Kellner til Sky News.

Valgdeltakelsen skal ha vært opp mot 90 prosent i flere valgkretser.