— Ingen afghanske tolker er tilkjent dansk asyl, opplyser det danske forsvaret.

To fikk penger

Så langt har 67 afghanere, som ifølge egne opplysninger har arbeidet for det danske forsvaret i Afghanistan, henvendt seg til den danske innsatsgruppen ved ambassaden i Afghanistans hovedstad Kabul.

Her har representanter fra forsvaret, utenriksdepartementet og utlendingsmyndighetene arbeidet med behandling av asylsøknader fra tolker i over en måned

I to av de elleve sakene er det bestemt å gi økonomisk kompensasjon for flytting innenfor Afghanistans grenser.

Liv og helse må være i fare

Tolker, lokalt ansatte og deres nærmeste familie, som har hjulpet de danske styrkene, kan søke asyl i Danmark.

Et av kriteriene for å få asyl er at liv og helse er i fare etter at de har hjulpet danskene i Afghanistan.

Det danske forsvaret har siden 2008 benyttet seg av tjenester fra rundt 195 lokalt ansatte tolker i Helmand-provinsen. De fleste av disse var hyret inn av britiske militære.