- Ukrainas regjering i oppløsning

Ukrainas statsminister Julia Timosjenko har nektet å gå av. Men nå går hennes regjering i oppløsning.