Landets høyesterett avslo tirsdag tobakksindustriens klage på en ny og streng markedsføringslov, som slår fast at alle sigarettpakker skal ha likt utseende.

Ifølge loven skal pakkene heretter være olivengrønne og forsynt med dramatiske bilder og helseadvarsler.

Advarslene skal dekke 75 prosent av framsiden og 90 prosent baksiden på pakkene, mens produsentens varebetegnelse skal skrives med liten, svart skrift nederst på pakken.

Hva mener du om vedtaket?