I undersøkelsen, som YouGov har gjennomført for avisen The Sunday Times, sier 44 prosent av de spurte at kronprins Charles bør overta tronen etter dronning Elizabeth, mot 38 prosent for prins William.

For bare to uker siden var det motsatt, og kronprins Charles' økte popularitet har trolig sammenheng med hans opptreden under dronningen diamantjubileum.

Under feiringen sto kronprins Charles ved sin mors side mens hans far, prins Philip, var på sykehus med blærekatarr.