— I de fleste OECD-land er gapet mellom rik og fattig på sitt høyeste nivå på 30 år, heter det i rapporten fra Organisasjonen for samarbeid og økonomisk utvikling (OECD) som har 34 medlemsland.

— I dag tjener de ti prosent rikeste av befolkningen i OECD-området 9,5 ganger mer enn de ti prosent fattigste. I 1980-årene var dette forholdet på 7:1 og det har økt kontinuerlig siden den gang, står det videre i rapporten.

Både utviklingsland og industrialiserte land er medlemmer av OECD, blant dem EU-landene, USA, Tyrkia, Mexico og Japan. Kina, Brasil og India er ikke medlemmer.

I årene etter finanskrisen stagnerte eller falt den gjennomsnittlige husholdingsinntekten i de fleste medlemsland, ifølge rapporten.

Gapet mellom fattig og rik varierer mye blant medlemslandene og er ofte smalere i mange på land kontinentet og de nordiske landene.

Forfatterne av rapporten argumenterer for at større ulikheter i inntekt har negative effekter på økonomien i medlemslandene. De anslår at i Mexico og New Zealand er veksten redusert med mer enn 10 prosentpoeng. (©NTB)