EU-byråkratiet la onsdag frem en omfattende rapport om «makroøkonomiske ubalanser» i 13 medlemsland. Mens elleve land får beskjed om at de fortsatt blir fulgt nøye, er det spesielt spanjolene og slovenerne det rettes en advarende pekefinger mot.

Ubalansene her er omfattende, heter det i rapporten.

Slovenia sliter med å kvitte seg med ryktene om at landet trenger et kriselån for å få et vaklende bankvesen på beina igjen. Kommisjonen varsler at stabiliteten i finanssektoren her står i fare på grunn av et svært belånt næringsliv.

Høy gjeld

Spania er i ferd med å sette i verk reformer, men Kommisjonen påpeker at problemene fortsatt er så store at det kreves «markante politiske grep».

— Spesielt et svært høyt gjeldsnivå hjemme og ute utgjør en fare mot vekst og finansiell stabilitet, heter det i analysen.

— Til tross for vesentlige fremskritt i fjor er det fortsatt en betydelig ubalanse. Det er nødvendig med reform på flere områder, sa EUs økonomikommissær Olli Rehn om Spania da han la frem rapporten i Brussel onsdag.

Innen utgangen av april må landene nå legge frem såkalte stabiliseringsplaner for økonomien for å vise hvordan de vil bedre situasjonen.

Lang vei

Rehn mener EU-landene har gått et stykke på veien for å jevne ut ubalansene i den europeiske økonomien, men sier det fortsatt er en lang vei å gå.

— Det kommer fortsatt til å ta tid å fullføre utjevning av ubalansene som fikk vokse fritt i tiåret frem til krisen, og som fortsatt preger økonomiene våre, sier Rehn.

— Denne gjennomgangen bør fungere som en vekker for flere medlemsland om å handle resolutt for å gjenreise konkurransedyktigheten, sier han.

Fransk gjeld

For Frankrike gjør Kommisjonen det klart at den frykter det høye offentlige gjeldsnivået.

— Frankrikes offentlige gjeld utgjør en sårbarhet ikke bare for landet selv, men for hele eurosonen, heter det i vurderingen, som også gir uttrykk for bekymring for fallende fransk eksport.

Frankrike er et nøkkelland både i størrelse og plassering i eurosonen, og landets økonomiske helse har «direkte innvirkning på eurosonens helse som helhet», understreker Rehn.