• (1/10)
    BOIKOTTAR: Tamara Gerasimenko (63) har ikkje røysta i eit presidentval i Ukraina sidan 1991, då Ukraina vart sjølvstendig. Den gongen stemde ho på Vjatsjeslav Tsjornovil - ein dissident frå Vest-Ukraina. Nå støttar ho fullt ut dei prorussiske separatistane som har erklært sin eigen stat. Å stemme i dag er uaktuelt. FOTO: GORM K. GAARE

Millionby utan eit einaste vallokale