Kuwaits statsoverhode emir Sabah al-Ahmad al-Sabah stanset tidligere denne uken nasjonalforsamlingens arbeid og kunngjorde at arbeidet først skulle gjenopptas om én måned. Onsdag kom så kjennelsen om at forsamlingen skal oppløses.

Emiren skrev ut valg i desember i fjor, etter at Kuwait var blitt rystet av uroligheter og opposisjonen hadde krevd reformer. Opposisjonspolitikeren Musallam al-Barrak beskriver oppløsningen av nasjonalforsamlingen som «et grunnlovsstridig kupp».