Hvordan vippestatene avgjør valget

Hvordan har det seg at California og Texas er USAs største stater, men kandidatene reiser i skytteltrafikk mellom Ohio, Florida og Colorado? Svaret ligger i USAs valgsystem. Her er en enkel guide: