• NÅR SKAL DE FLY? Nye retningslinjer for flytrafikk i områder med vulkanaske vil kunne gjøre det lettere for myndighetene å vurdere hvilke tiltak og begrensninger av trafikken som er nødvendige. FOTO: BOB STRONG

Når skal de på vingene?

Nå jobbes det med nye regler for når flyene skal lette i vulkanskyer.