Lovendringen trer i kraft 1. november og vil gi foreldre mulighet til å velge blankt når fødselsattesten skal skrive, i tillegg til de to tradisjonelle kjønnene mann og kvinne, skriver Der Spiegel.

Barn som blir født med uklare kjønnskarakteristika kan dermed selv få velge om de vil være mann eller kvinne senere i livet.

Den nye loven gir også den enkelte anledning til å forbli værende i den tredje kategorien hele livet, selv om alle problemer knyttet til dette ennå ikke er utredet.

I tyske pass vil det fortsatt bare være mulig å stå oppført med M for mann eller F for kvinne, men det er kommet forslag om også å innføre en kategori X.

Den nye loven ble vedtatt i mai, men er først nå blitt kjent. Süddeutsche Zeitung betegner den som en juridisk revolusjon.

Australia vedtok som første land i verden en tilsvarende lov tidligere i år, og også i andre europeiske land, blant dem Finland, er temaet oppe til diskusjon.