— Folk har mistet alt, og vi får rapporter om desperate mennesker som vandrer omkring uten mål og mening, sier Kyrre Lind, programsjef i Leger Uten Grenser.

Den internasjonale organisasjonen er blant dem som har kommet frem til de antatt hardest rammede områdene etter tyfonen som rammet Filippinene.

Leger Uten Grenser melder blant annet at provinshovedstaden Tacloban er helt ødelagt. 400.000 mennesker bor i byen, som nå ifølge organisasjonen kun har ett sykehus i drift. Organisasjonen sender nå ytterligere 50 hjelpearbeidere til landet.

Sender feltsykehus

De forskjellige gruppene melder om store behov for telt, presenninger, medisin og mat og rent vann. Røde Kors Norge står klar til å sende et feltsykehus og helsepersonell på kort varsel, og 20-30 helsearbeidere på ett til to dagers varsel.

Mandag satte Marcus Bolleurs seg på flyet til Filippinene. Han er ekspert på vann og sanitær og sendes fra Røde Kors Norge. Han ventes å nå Filippinene tirsdag kveld, og skal være der minst 15 dager.

— Min oppgave vil være å se på vannbehovet og for sanitære tiltak. Det er alltid en fare for utbrudd av sykdommer i slike situasjoner, og vi vil se på behovet for vannregning, nødtoaletter og tilgang til rent vaskevann, såpe og andre hygienetiltak, sier Bolleurs til NTB kort tid før avreise.

Ber om penger

De norske nødhjelpsorganisasjonene ber om støtte fra enkeltpersoner for å kunne hjelpe Filippinene. Redd Barna Norge har bevilget 3 millioner kroner fra egne midler, og søker i tillegg UD om ytterligere 5 millioner til hjelpearbeidet.

Den norske undergruppa har meldt inn til moderorganisasjonen at de kan sende tre norske hjelpearbeidere.

— Etter katastrofer er det viktig at barna raskest mulig kan komme tilbake til en slags normalsituasjon, sier nødhjelpssjef Søren Pedersen i Redd Barna Norge til NTB.

- Plyndring

Caritas i Norge, den katolske kirkens hjelpeorganisasjon, opplyser at deres filippinske organisasjon er i gang med nødhjelp som skal gi 7000 familier et sted å sove. Den katolske kirken i Norge har flere medlemmer med bakgrunn fra Filippinene.

— Jeg har møtt mange som er bekymret fordi de ikke vet om, eller hvordan, deres familie og venner er rammet av katastrofen, sier rådgiver i Caritas Norge, Alexander Golding.

Deres filippinske organisasjon melder om store behov, og at det har brutt ut plyndring i området.

- Trenger mer

Generalsekretær Torild Skogsholm i CARE forteller at nordmenn har bidratt godt med midler til nødhjelpen, men at det fortsatt er behov for mer.

— Særlig er det mange som bruker SMS for å støtte hjelpearbeidet. Vi håper at bidragene vil øke ytterligere i dagene som kommer. Svært mange mennesker opplever nå en desperat situasjon, sier hun.

CAREs ansatte forsøker nå å få tilgang til områdene som fortsatt er avskåret. Det skal være store problemer med å få full oversikt over katastrofen.

— Hele kystlinjen ser ut som om en kjempe har tråkket på landsbyene. Alt er ødelagt, sier CARE-medarbeider Sandra Bulling fra byen Ormoc på øyen Leyte.