Terroranklagene kan ha blitt brukt som begrunnelse for at journalistens samboer David Miranda ble stanset på Heathrow i august. Miranda ble avhørt av britisk politi i ni timer på London-flyplassen idet han var på vei fra Berlin til Rio de Janeiro. Store mengder elektronisk data ble beslaglagt.

Miranda, som er partneren til den tidligere Guardian-journalisten Glenn Greenwald, har i ettertid anmeldt den britiske regjeringen og bedt om å få tilbake materialet. Han ønsker også en rettslig vurdering av om politiet hadde lov til å bringe ham inn på denne måten.

Advarte grenseposter

I en rettshøring i London denne uken ble det lagt fram et dokument der britisk politi skriver at Miranda trolig er involvert i spionasjevirksomhet, og at hans handlinger kan knyttes til terrorisme.

Dokumentet ble sirkulert til britiske grenseposter før Mirandas ankomst til London den 18. august. Det ble utarbeidet av politietaten i London, Scotland Yard, i samråd med etterretningsorganisasjonen MI5.

— Politisk motivert

«Etterretning tyder på at Miranda trolig er involvert i spionasjeaktivitet som vil kunne skade britiske nasjonale sikkerhetsinteresser. Vi anslår at Miranda med vitende og vilje frakter materiell som kan sette folks liv i fare hvis det blir offentliggjort. I tillegg er offentliggjøringen, eller faren for offentliggjøringen, ment å påvirke en regjering og er laget med sikte på å fremme en politisk eller ideologisk sak. Dette faller derfor innenfor definisjonen av terrorisme,» heter det i dokumentet.

Materiellet stammet fra Edward Snowden, amerikaneren som er spionsiktet i USA etter å ha lekket mengder av hemmeligstemplet materiale om amerikansk overvåking av nettrafikk og mobiltelefoner i Europa.

Sint Greenwald

I en epost til Reuters retter Greenwald skarp kritikk mot at britiske myndigheter har koblet hans partner til terrorisme.

— Til tross for all belæring om pressefrihet som landet overøser verden med, har Storbritannia i realiteten ingenting å by på selv. De setter et absolutt og uttalt likhetstegn mellom terror og journalistikk, skriver Greenwald.

Amerikaneren, som tidligere jobbet for avisa Guardian, har innrømmet at Miranda hadde med seg materiell fra Snowden. Greenwald og Miranda bor sammen i Brasil, mens Snowden, som tidligere var konsulent for den amerikanske etterretningsorganisasjonen NSA, befinner seg i Russland.

Ikke siktet

Miranda er ikke siktet for ulovlige forhold til tross for at britiske myndigheter sa at de hadde innledet en etterforskning mot ham i kjølvannet av avhøret på Heathrow. Politiet har aldri oppgitt hva etterforskningen dreier seg om.

Neste uke skal det holdes et viktig rettsmøte i forbindelse med Mirandas anmeldelse.

De nye opplysningene om hvordan og hvorfor britiske myndigheter stanset ham på Heathrow, ble kjent under et forberedende rettsmøte denne uken.