Episoden skjedde utenfor boligen til statsminister David Cameron i Downing Street. Han havnet i munnhoggeri med politifolk som sto vakt utenfor boligen, og har deretter blitt kraftig kritisert for ordbruken.

Mitchell ble i september utnevnt til Chief Whip (innpisker) for Det konservative partiet i Parlamentet, en sentral politisk stilling. Før dette var han bistandsminister.

I sin avskjedssøknad innrømmer han stygg ordbruk overfor politiet. Han kalte blant annet politifolkene for «forbannede pøbler».