En innskuddsgaranti for bankene på 100.000 euro blir del av den nye bankunionen. Garantien betyr at bankkunder er sikret å få igjen 100.000 euro, omkring 840.000 kroner, av innskuddene sine om en bank går over ende.

Norge har i årevis kjempet for å beholde et høyere nivå på innskuddsgarantien som er på to millioner kroner. Den kampen ser nå ut til å være tapt, og regjeringen jobber nå for så lange overgangsordninger som mulig.

— Dagen i dag er en avgjørende dag for en bankunion, sa Michel Barnier, EU-kommissær for det indre marked, etter at EUs finansministre ved midnatt natt til torsdag var enige om nye regler for avvikling av banker.

Fond

Hensikten med bankunionen er å forhindre nye bankkriser. Kjernen i de nye reglene er at det er bankene selv som skal finansiere avviklingen, ikke skattebetalerne.

— Vi lager revolusjonerende endringer i Europas banksystem, slik at skattebetalere ikke ender opp med regningen for en bankkrise, sier Barnier.

Bankene skal sette av penger i et fond til dette over en tiårsperiode fra 2015. Men fondet - som skal være på rundt 55 milliarder euro - kommer trolig ikke til å bli stort nok, ifølge nyhetsbyrået AFP.

Det har derfor vært intense diskusjoner om hvordan sikre ytterligere ryggdekning. Et utkast AFP har sett tar til orde for finansiering enten fra medlemsstatene eller lån fra eurosonenes redningsfond (ESM).

Det har også vært snakk om å legge ytterligere avgifter på bankene for å gjøre fondet stort nok.

Tysk seier

Lån fra ESM følges i utgangspunktet av tøffe betingelser om politiske tiltak. Men fondet ble i 2012 brukt til å redde spanske banker, uten at det fulgte med betingelser.

Bankunionen baserer seg på felles regler for bankene, det såkalte kapitalkravdirektivet, som samtlige av EU-landenes banker skal etterfølge. Alle eurolandene blir med i den nye bankunionen, mens EU-landene utenfor eurosonen kan velge om de vil. Sverige og Storbritannia har flagget at de ikke kommer til å delta i unionen, mens Danmark sitter fortsatt på gjerdet.

Enigheten onsdag blir sett på som en seier for Tyskland, ifølge Reuters. Landet har i det lengste jobbet imot en avtale der landene i eurosonen skulle dele på kostnadene for å avvikle banker i andre land.

De nye reglene finansministrene ble enige om skal vedtas på EU-toppmøtet i slutten av uka, og de må også vedtas av EU-parlamentet.