Foreslår én stat med to folk

Jødiske nybyggere og israelske høyrefløypolitikere vil avblåse tankene om en palestinsk stat og i stedet gi palestinerne israelsk statsborgerskap - imidlertid med innskrenkede politiske rettigheter.