Tampa-flyktningene til Nauru mandag

Et australsk marinefartøy med 670 asylsøkere om bord, er ventet til Nauru mandag, samme dag som en domstol i Melbourne ventelig vil ta stilling til om flyktningene skal få komme i land i Australia.