Episode kan tenne gnist

Risikoen for en regional storkonflikt er neppe overhengende. Men økende spenning gjør at tilfeldige episoder kan bringe utviklingen i Midtøsten ut av kontroll.