Verheugen hiver seg på

EU-kommisjonen spiller nå en mer aktiv rolle for å få EØS over det siste hinderet.