Øyenvitne beskriver grusom massakre i Nepal

Den første øyenvitneskildringen av hva som skjedde da Nepals kongefamilie ble massakrert, forteller om en uttrykksløs kronprins som startet med å drepe sin far.