Kunstige sanser beskytter avlinger

Matprodusenter i u-land drar nytte av ny teknologi med nese og ører for trusler mot avlingene.