Elektronisk haiskremmer kan redde menneskeliv

Et australsk firma har utviklet en elektronisk innretning som får haier til å sky svømmende mennesker.