Syke av falske miltbrann-alarmer

Falske miltbrann-meldinger gjør folk syke av angst. - Ubegrunnet frykt gjør at enkelte kan utvikle fobier, mener psykolog Inge Jarl Støylen.