Vaktskifte på romstasjonen

Ekspedisjon 2 tar over kommandoen på den internasjonale romstasjonen ISS.