Ingen norske

Ingenting tyder på at det var noen nordmenn blant de skadde eller drepte på hotellet i Mombasa.