EU fastholder tøff EØS-linje

Norges lobbyvirksomhet ser ut til å ha hatt liten effekt: EU vil fortsatt ha en mangedobling av Norges pengebidrag for å utvide EØS.