- Sentrumsalternativet er dødt

Kjell Magne Bondevik kom hjem til tom leilighet på Kolbotn, og led seg trolig i søvn med Venstres skjebne.