Russland opphever forbudet mot import av fisk

Russiske myndigheter har besluttet å oppheve forbudet mot import av fisk fra Europa.